102

2004 yılında projelendirip imalatını gerçekleştirdiğimiz “Hava Körüğü Ömür Test Makinası”, o günden
Bu yana, Bursa Aırkraft firmasında, üretimi yapılan hava körüklerinin ömür testini yaparken, aynı
zamanda, kendi ömrünü de test etmekte ve “doğru proje-doğru imalat” tezimizi kanıtlamaktadır.